Telegrami Podcast

Petitsiooni “Koroonameetmed ei ole põhjendatud!“ arutelu Riigikogu sotsiaalkomisjonis (18.01.2021)

January 18, 2021

Riigikogu sotsiaalkomisjon võttis 18. jaanuaril arutluse alla kollektiivse pöördumise “Koroonameetmed ei ole põhjendatud. On aeg naasta tavaelu juurde!“, mis kogus 2020. aasta novembris 10 188 allkirja (neist esimesed 1000 vähem kui 24 tunniga). Vestluses sai kaasa lüüa ka petitsiooni koostajad Mariann Joonas ja Hando Tõnumaa Telegram.ee-st.

 

Kohtumist juhtis sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder, lisaks komisjoni liikmetele (Hele Everaus, Liina Kersna ja Signe Riisalo) osalesid vestluses ka Riigikantselei õigusloomejuhataja Kristi Purtsak, Terviseameti peadirektor Üllar Lanno, sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse, justiitsministeeriumi nõunik Helen Kranich, Haridus-ja Teadusministeeriumi asekantsler Pärt-Eo Rannap

Meile küll öeldi, et istung on kinnine ja selle salvestuse levitamine pole lubatud, ent meie hinnangul on meie kohustus jagada seda nende 10 188 inimesega, kes petitsioonile alla on kirjutanud. Seda enam, et Eesti riik on koroonakriisi hallates eiranud põhiseadust, eksides korduvalt järgnevate punktide vastu:

 • 11. Õigusi ja vabadusi tohib piirata ainult kooskõlas põhiseadusega. Need piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste olemust.
 • 18. Kedagi ei tohi piinata, julmalt või väärikust alandavalt kohelda ega karistada.
  Kedagi ei tohi tema vaba tahte vastaselt allutada meditsiini- ega teaduskatsetele.
 • 40. Igaühel on südametunnistuse-, usu- ja mõttevabadus.
 • 41. Igaühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele. Kedagi ei tohi sundida neid muutma.
  Veendumustega ei saa vabandada õiguserikkumist.
  Kedagi ei saa veendumuste pärast võtta õiguslikule vastutusele.
 • 45. Igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. Seda õigust võib seadus piirata avaliku korra, kõlbluse, teiste inimeste õiguste ja vabaduste, tervise, au ning hea nime kaitseks …
  Tsensuuri ei ole.

Nagu ikka, siis parima pirni pani ka seekord Üllar Lanno, mõnusat kuulamist.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App